electronselectronstitanium protons neutrons and electrons titanium protons neutrons and electronselectronstitanium protons neutrons and electrons